Teatrul de Vest Resita
 
Anunta incetarea fulgeratoare din viata a colegului Gheorghe Hulber, administrator al institutiei. Gheorghe Hulber ne-a parasit, sambata, 16 iulie, la varsta de 58 de ani. Conducerea teatrului, colegii, prietenii, colaboratorii, regreta plecarea din aceasta lume a unui bun prieten si profesionist desavarsit. Intreg colectivul este coplesit de aceasta grea pierdere si ii aduce un pios omagiu. Suntem alaturi de familia indurerata. Condoleante familiei! 
De luni, 18 iulie, de la ora 15.00, trupul neinsufletit al lui Gheorghe Hulber se afla la capela funerara nr. 4, din Cimitirul nr. 8 (Govandari).
Marti, 19 iulie, de la ora 12.00, la capela din Govandari va avea loc o ceremonie religioasa, dupa care, trupul neinsifletit va fi transportat la Cimitirul din cartierul resitean Cuptoare, unde va avea loc ceremonia funerara.
 
Conducerea Teatrului de Vest Resita
 
 
 
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
TEATRUL DE VEST REŞIŢA
 COMISIA DE EXAMINARE
 Nr. 777/05.07.2016
Listă
privind rezultatul final al examenului de promovare a trei persoane încadrate actor debutant din cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reşiţa,
în data de 05.07.2016

Având în vedere prevederile art. 45 alin (6) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului‐cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul autorităţii sau instituţiei publice, precum şi pe pagina de internet a acesteia, după caz, în termen de două zile lucrătoare de la data sustţinerii acestuia. Astfel, secretarul comisiei de examinare comunică următoarele rezultate:

Nr. Crt.
Numele şi prenumele
candidatului
Punctaj
Proba practică
Rezultatul final
 
1.
 
OLŞANSCHI ROXANA-DANIELA-MARGARETA
 
100 puncte
ADMIS
 
2
SAMOILĂ ANDRADA-GEORGIANA-ADELINA
 
100 puncte
ADMIS
 
3
VINTER
MIHAELA-TEODORA
 
100 puncte
ADMIS
 
Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Afişat astăzi, 05.07.2016, ora 1500. la sediul Teatrului de Vest Reşiţa şi pe pagina de internet a instituţiei.
Secretar comisie de examinare:
Inspector de specialitate, Chiţan Octavia Maria

 

       R O M Â N I A                                                                              

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                                    
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                             
       Teatrul de Vest Reşiţa
         Nr. 721/17.06.2016
A N U N Ţ
TEATRUL DE VEST REŞIŢA organizeazã la sediu, în data de 5 iulie 2016, examen de promovare a trei persoane încadrate actor debutant din cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reşiţa.
Examenul de promovare se va desfăşura la sediul Teatrului de Vest Reşiţa, în data de 05.07.2016, ora 1100.
 
Tipul probei de examinare: PROBĂ PRACTICĂ.
Bibliografia/Tematica:
Istoria teatrului universal
Istoria teatrului românesc
Ion Cojar – O poetică a artei actorului, Paideia 1998
K.S. Stanislavski – Munca actorului cu sine însuşi
George Banu – Arta teatrului, Ed. Nemira
Dramaturgie:
Sofocle – Oedip rege, Antigona
Euripide – Medeea, Ifigenia in Aulida
Shakespeare (comedii, drame şi tragedii istorice)
Schiller – Don Carlos, Maria Stuart, Hoţii, Intrigă şi iubire
Carlo Goldoni – Slugă la doi stăpâni, Gâlcevile din Chiogia, Bădăranii, Hangiţa, Cafeneaua
I.L. Caragiale – (comedii)
Al. Kiriţescu – Gaiţele
Proba practică:
1. 2 monologuri: 1 monolog comedie, 1 monolog tragic;
2. 2 poezii;
3. Improvizaţie pe temă dată, pantomimă;
4. Probă de canto;
5. Citirea unui text la prima vedere;
6. Probă de dicţie;
7. Probă de dans (ritm).
Manager,
Dumitru VLĂDULESCU