Anunţ examen promovare actori

            R O M Â N I A                                                                              
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN                                                                    
   CONSILIUL JUDEŢEAN                                                                             
       Teatrul de Vest Reşiţa
         Nr. 721/17.06.2016
A N U N Ţ
TEATRUL DE VEST REŞIŢA organizeazã la sediu, în data de 5 iulie 2016, examen de promovare a trei persoane încadrate actor debutant din cadrul Compartimentului Artistic al Teatrului de Vest Reşiţa.
Examenul de promovare se va desfăşura la sediul Teatrului de Vest Reşiţa, în data de 05.07.2016, ora 1100.
 
Tipul probei de examinare: PROBĂ PRACTICĂ.
Bibliografia/Tematica:
Istoria teatrului universal
Istoria teatrului românesc
Ion Cojar – O poetică a artei actorului, Paideia 1998
K.S. Stanislavski – Munca actorului cu sine însuşi
George Banu – Arta teatrului, Ed. Nemira
Dramaturgie:
Sofocle – Oedip rege, Antigona
Euripide – Medeea, Ifigenia in Aulida
Shakespeare (comedii, drame şi tragedii istorice)
Schiller – Don Carlos, Maria Stuart, Hoţii, Intrigă şi iubire
Carlo Goldoni – Slugă la doi stăpâni, Gâlcevile din Chiogia, Bădăranii, Hangiţa, Cafeneaua
I.L. Caragiale – (comedii)
Al. Kiriţescu – Gaiţele
Proba practică:
1. 2 monologuri: 1 monolog comedie, 1 monolog tragic;
2. 2 poezii;
3. Improvizaţie pe temă dată, pantomimă;
4. Probă de canto;
5. Citirea unui text la prima vedere;
6. Probă de dicţie;
7. Probă de dans (ritm).
Manager,
Dumitru VLĂDULESCU